لوله پلی اتیلن اصفهان که برای خرید آن ها می بایست مجوز داشت

مقاومت بیولوژیکی، لوله پلی اتیلن اصفهان می توانند توسط منابع بیولوژیکی مانند مورچه ها یا جوندگان آسیب ببینند.

مقاومت در برابر حمله با سفتی پلی اتیلن استفاده شده، هندسه سطوح پلی اتیلن و شرایط نصب تعیین می شود. کاربردهای آبیاری با قطر کم با استفاده از مواد LDPE می تواند توسط مورچه ها مورد حمله قرار گیرد.

یا موریانه ها به دلیل مقاطع دیواره نسبتا نازک و سختی LDPE.در این موارد منبع مورچه ها باید با روش های معمول حشره کش درمان شود.هر دو نوع مواد MDPE و HDPE دارای مقدار سختی بالاتری نسبت به LDPE و همراه با لوله ضخیم تر هستند.

مقاطع دیواری که در کاربردهای PE63، PE80 و PE100 استفاده می‌شوند، راه‌حلی به طور کلی مقاوم ارائه می‌کنند.

در لوله‌های با قطر کوچک، بخش‌های دیوار نازک می‌توانند توسط موریانه‌ها در موارد شدید آسیب ببینند.با این حال، پلی اتیلن منبع غذایی محسوب نمی شود و آسیبی که اغلب به حمله موریانه به پلی اتیلن نسبت داده می شود، متعاقباً به دلیل سایر منابع آسیب مکانیکی است.

آنها، و ماهیت پارافینی سطوح لوله پلی اتیلن ساخت رایزرهای دریایی در خدمت را به تاخیر می اندازد.

رسانایی الکتریکی
لوله‌های پلی‌اتیلن Vinidex نارسانا هستند و نمی‌توانند برای اهداف اتصال به زمین الکتریکی یا برای توزیع بارهای الکتریسیته ساکن استفاده شوند.

هنگامی که از لوله های پلی اتیلن برای جایگزینی لوله های آب فلزی موجود استفاده می شود، طراح باید سیستم های موجود را که برای اهداف ارتینگ یا کنترل خوردگی استفاده می شود، در نظر بگیرد.

الکتریسیته ساکن
الکتریسیته ساکن می تواند بر روی سطح لوله پلی اتیلن در نتیجه اصطکاک در حین جابجایی، جریان گاز، فشردن و تمیز کردن ایجاد شود.

در اتمسفرهای خشک، غبارآلود یا انفجاری، پتانسیل تولید انرژی الکتریکی باید ارزیابی شود و اقدامات ایمن اتلاف استاتیکی برای جلوگیری از هرگونه احتمال انفجار انجام شود.

درجه بندی آتش
سیستم های لوله پلی اتیلن از احتراق پشتیبانی می کنند و به همین دلیل برای استفاده در مناطق دارای درجه آتش سوزی در ساختمان های بدون حفاظت کافی مناسب نیستند.شاخص های درجه بندی حریق فردی برای مواد پلی اتیلن را می توان با آزمایش الزامات AS1530 تعیین کرد.