چوب ترمو روسی که تنها مهریه دختری بود

اگر همه گره های اتصال موجود را به طور همزمان در نظر بگیریم، به سرعت در اصطلاحات پیچیده و تفاوت های ظریف نمد گیج می شویم. بنابراین، برای آشنایی، تنها در مورد رایج ترین انواع داک به شما جزئیات خواهیم گفت.

نوع اتصال گوشه ای
در ساخت و سازهای چوبی مدرن از دو نوع اتصالات گوشه ای استفاده می شود:

با باقی مانده باقیمانده انتهای چوب ترمو روسی یا میله ای نامیده می شود که از گوشه قاب بیرون زده است. مزیت این نوع اتصال گوشه ای محافظت بهتر در برابر دمیدن سریع است.
بدون باقی مانده. تاج خانه های چوبی از گوشه و کنار خانه فراتر نمی رود.

چرا چوب عایق خوبی است؟
در دسترس بودن الکترون های آزاد در یک ماده، ماده را به عنوان رسانا و عایق متمایز می کند. اجازه دهید دلایلی را بیان کنیم که چرا چوب هادی بد الکتریسیته است.

چوب یک عایق الکتریکی خوب است زیرا الکترون ها به طور محکم به هسته متصل هستند. اگرچه چوب دارای n عدد الکترون است، این الکترون ها برای حمل بار آزادانه جریان نمی یابند. فضای هوا در سلول‌های چوبی به الکترون‌ها اجازه می‌دهد که به جای جریان یافتن برای هدایت الکتریسیته، ساکن شوند.

ساختار چوب مخلوطی از انواع مولکول‌ها مانند سلولز، همی سلولز، لیگنین و عصاره‌های آن‌ها است که فاقد الکترون آزاد هستند و الکترون‌های بیرونی در لایه ظرفیتی را چنان محکم می‌بندند که حرکت محدود می‌شود.

آیا چوب عایق حرارتی خوبی است؟
به هر ماده ای که اجازه عبور گرما از خود را نمی دهد، عایق می گویند. بیایید ببینیم که آیا چوب در برابر حرارت مقاوم است یا نه.

چوب عایق حرارت خوبی است زیرا سرعت جریان گرما از چوب محدود است زیرا گرما در فضای خالی باقی می ماند و به هیچ جسم دیگری منتقل نمی شود.

استفاده از چوب به عنوان عایق
چوب اسکلت بیرونی درخت است و به اندازه کافی سبک است که در دنیای واقعی کاربردهای مختلفی دارد. اجازه دهید فهرستی از کاربردهای چوب به عنوان عایق ارائه کنیم.